Nieuws

Bestemmingsplan ter inzage


 

Bestemmingsplan ter inzage
Gisteren is door de gemeente Eindhoven het ontwerp bestemmingsplan van District E ter inzage gelegd. Via de website ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan digitaal in te zien. Tijdens de procedure is het plan ook te bekijken op het Inwonersplein (Stadskantoor). Dit kan zonder afspraak, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Wat staat er op de planning?
Als het bestemmingsplan vastgesteld wordt en de omgevingsvergunning om te bouwen verleend is, kan de bouw, die drie tot drieënhalf jaar gaat duren, in 2021 beginnen. De planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en ziet er op dit moment als volgt uit:

-19 februari 2020: Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan

-Vierde kwartaal 2020: Aanvraag omgevingsvergunning

-Tweede kwartaal 2021: Start bouw, einde bouw 3,5 jaar later

Vanaf dit moment wordt het definitieve ontwerp van District E verder uitgewerkt. Het programma en verdere programmering van de diverse lagen in de torens krijgt steeds verder vorm en zullen zich verder ontwikkelen in het komende jaar.

 Lees hier meer over de programmering van District E.