Your address will show here +12 34 56 78
Denk mee

 

  • Text Hover

Een nieuw  Stationsplein dat het succes van de stad zichtbaar maakt

Het Stationsplein in Eindhoven wordt vernieuwd! Over een aantal jaren loop je hier trots door het toonbeeld van Brainport Eindhoven. Drie markante gebouwen met ranke torens komen vol interessante publieksfuncties en woningen voor iedereen. 

De openbare ruimte verandert in een slim samenspel van bezoekersstromen, verblijfplaatsen, groen, water en licht. De voetganger wordt er uiteindelijk de baas. Help mee onze visie uit te werken en goed in te passen. Samen maken we het succes van Eindhoven zichtbaar!

We horen graag uw mening

Amvest won met haar visie ‘District E’ in 2017 de prijsvraag van de gemeente Eindhoven. De komende maanden werken we de visie uit. Waar Amvest de gebouwen ontwerpt, maakt de gemeente Eindhoven een passend ontwerp voor de openbare ruimte in samenhang met andere delen van de binnenstad en inclusief een fietsenkelder. 

Vanwege de prijsvraag en de prijs van de grond ligt een groot aantal zaken vast, zoals het volume, de ligging en de omvang van het programma. We willen waarmaken wat de stad in de prijsvraag is beloofd. Maar we denken dat de plannen alleen maar beter worden – en nog sterker omarmd zullen worden - als we ze in overleg met u uitwerken. 
Wij willen graag van u horen wat u belangrijk vindt bij de uitwerking. En we houden u betrokken bij de verdere plannen.

  • Text Hover
Denk mee! 
Maandag 1 juli vindt de volgende publieksbijeenkomst plaats. Deze keer in de Bijenkorf Eindhoven. U bent vanaf 19:15 welkom voor een tour langs verschillende spots met workshops waar u aan deel kunt nemen. U kunt aanhaken bij de onderwerpen die u interesseren. De hoofdonderwerpen zijn gebouwen, bestemmingsplan en proces. Voor deze informatiemarkt hoeft u zich niet aan te melden. Wilt u echter een van de presentaties van Amvest bijwonen, dan heeft een ticket nodig. Om 19:30, 20:15 en 21:00 vindt er een presentatie plaats. U kunt een ticket voor een van de presentaties reserveren via Eventbrite.

De verslagen van eerdere bijeenkomsten kunt u bekijken via de pagina Downloads.
Uitwerken
Amvest won met haar visie ‘District E’ dit jaar de prijsvraag van de gemeente Eindhoven. Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Waar Amvest de gebouwen detailleert, maakt de gemeente Eindhoven een passend ontwerp voor de openbare ruimte. 
Vervolg
Vanwege de prijsvraag en de prijs van de grond staan veel zaken al vast, zoals het volume, de ligging en de omvang van het programma. We moeten waarmaken wat de stad in de prijsvraag is beloofd. U kunt helpen de plannen nóg beter te maken. We willen ze graag in overleg met u uitwerken en inpassen. De publieksbijeenkomsten zijn daarvoor zeer geschikt. 1 juli bent u weer van harte welkom om mee te praten.

We blijven Eindhoven betrekken bij de ontwikkeling met bijeenkomsten en via deze website. Meld u aan voor de nieuwsbrief en dan houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, verslagen en ontwikkelingen. 

Randvoorwaarden van District E

De Gemeente Eindhoven heeft eind 2016 drie partijen uitgenodigd een inschrijving te doen voor het kopen van een gedeelte van de locatie Stationsomgeving Zuid. De vraagstelling luidde, passend in de ambities van Brainport City: gebouwen met een eigen programma dat door de projectontwikkelaar wordt ontworpen, gerealiseerd, verhuurd of verkocht. 
En daarnaast een visie op de openbare ruimte in het stationsgebied, die door de gemeente wordt uitgewerkt en gerealiseerd. Buiten de te kopen locatie legt de gemeente een ondergrondse fietsenstalling aan

De inzendingen zijn beoordeeld op vijf gunningscriteria:
• het grondbod (van tenminste een bepaald bedrag)
• het ruimtelijk en programmatisch ontwerp (bouwmassa en hoogteopbouw, iconische architectuur, klimaat en duurzaamheid en zicht- en looplijnen, leefbaarheid, sociale veiligheid en expeditie)
• gebiedsvisie voor de openbare ruimte (ontmoetingsfunctie, verbindingen en de identiteit en kwaliteit van de buitenruimte)
• sociale huur (minimaal 10%)
• en de interactie met de omgeving.
Medio mei 2017 vond de toetsing plaats door deelcommissies, stakeholders en de beoordelingscommissie. Het college heeft op 13 juni besloten akkoord te gaan met de selectie van het plan District E van Amvest als winnaar van het tenderproces. 

In november 2017 is de verkoopovereenkomst tussen Amvest en de gemeente ondertekend. Dat was het startsein voor de uitwerking van het plan. Het resultaat van de prijsvraag en de gunningscriteria gelden als randvoorwaarden voor de uitwerking.
  • Text Hover

Voorlopige planning van District E

2018 Voorlopig ontwerp, start definitief ontwerp en start bestemmingsplan

2019 Afronden definitief ontwerp en bestemmingsplan. Aansluitend omgevingsvergunning

2020 Start bouw

2022 Einde jaar oplevering (bouwtijd drie jaar)
  • Text Hover

Agenda

19 november
Publieksavond bij Warehouse of Innovation