Your address will show here +12 34 56 78
Denk mee

 

  • Text Hover

Een nieuw  Stationsplein dat het succes van de stad zichtbaar maakt

Het Stationsplein in Eindhoven wordt vernieuwd! Over een aantal jaren loop je hier trots door het toonbeeld van Brainport Eindhoven. Drie markante gebouwen met ranke torens komen vol interessante publieksfuncties en woningen voor iedereen. 

De openbare ruimte verandert in een slim samenspel van bezoekersstromen, verblijfplaatsen, groen, water en licht. De voetganger wordt er uiteindelijk de baas. Help mee onze visie uit te werken en goed in te passen. Samen maken we het succes van Eindhoven zichtbaar!

We horen graag uw mening

Amvest won met haar visie ‘District E’ in 2017 de prijsvraag van de gemeente Eindhoven. De komende maanden werken we de visie uit. Waar Amvest de gebouwen ontwerpt, maakt de gemeente Eindhoven een passend ontwerp voor de openbare ruimte in samenhang met andere delen van de binnenstad en inclusief een fietsenkelder. 

Vanwege de prijsvraag en de prijs van de grond ligt een groot aantal zaken vast, zoals het volume, de ligging en de omvang van het programma. We willen waarmaken wat de stad in de prijsvraag is beloofd. Maar we denken dat de plannen alleen maar beter worden – en nog sterker omarmd zullen worden - als we ze in overleg met u uitwerken. 
Wij willen graag van u horen wat u belangrijk vindt bij de uitwerking. En we houden u betrokken bij de verdere plannen.

  • Text Hover
Denk mee! Publieks-bijeenkomst  11 januari
Wat vindt u belangrijk voor het nieuwe Stationsplein? 
Kom op 11 januari tussen 19.30 en 22.00 uur langs bij De Effenaar voor presentaties en gesprekken.

Donderdag 11 januari 2018, De Effenaar, Dommelstraat 2
Informatiemarkt met vrije inloop van 19:30 tot 22:00 uur
Presentaties om 19:45, 20:30 en 21:15.

Uitwerken
Amvest won met haar visie ‘District E’ dit jaar de prijsvraag van de gemeente Eindhoven. De komende maanden wordt de visie verder uitgewerkt. Waar Amvest de gebouwen detailleert, maakt de gemeente Eindhoven een passend ontwerp voor de openbare ruimte. Wij willen op 11 januari de winnende visie graag met u delen en van u horen wat u belangrijk vindt bij de uitwerking.
Gesprekken
Vanwege de prijsvraag en de prijs van de grond staan veel zaken al vast, zoals het volume, de ligging en de omvang van het programma. We moeten waarmaken wat de stad in de prijsvraag is beloofd. U kunt helpen de plannen nóg beter te maken. We willen ze graag in overleg met u uitwerken en inpassen. De publieksbijeenkomst is daarvoor onze eerste stap. Op 11 januari kunt u praten met mensen van Amvest, de gemeente, hun ontwerpers en adviseurs. Daarna blijven we u via deze website en met bijeenkomsten bij de ontwikkeling betrekken.

Presentatie
De avond bestaat uit een vrij gedeelte met een informatiemarkt waar u de hele avond informatie kunt ophalen en vragen kwijt kunt. In een aparte zaal geven wij met architecten en landschapsontwerpers om 19.45 uur, 20.30 uur en 21.15 uur een presentatie. Reserveer hier uw plaatsen voor één van de presentaties.

Randvoorwaarden van District E

De Gemeente Eindhoven heeft eind 2016 drie partijen uitgenodigd een inschrijving te doen voor het kopen van een gedeelte van de locatie Stationsomgeving Zuid. De vraagstelling luidde, passend in de ambities van Brainport City: gebouwen met een eigen programma dat door de projectontwikkelaar wordt ontworpen, gerealiseerd, verhuurd of verkocht. 
En daarnaast een visie op de openbare ruimte in het stationsgebied, die door de gemeente wordt uitgewerkt en gerealiseerd. Buiten de te kopen locatie legt de gemeente een ondergrondse fietsenstalling aan

De inzendingen zijn beoordeeld op vijf gunningscriteria:
• het grondbod (van tenminste een bepaald bedrag)
• het ruimtelijk en programmatisch ontwerp (bouwmassa en hoogteopbouw, iconische architectuur, klimaat en duurzaamheid en zicht- en looplijnen, leefbaarheid, sociale veiligheid en expeditie)
• gebiedsvisie voor de openbare ruimte (ontmoetingsfunctie, verbindingen en de identiteit en kwaliteit van de buitenruimte)
• sociale huur (minimaal 10%)
• en de interactie met de omgeving.
Medio mei 2017 vond de toetsing plaats door deelcommissies, stakeholders en de beoordelingscommissie. Het college heeft op 13 juni besloten akkoord te gaan met de selectie van het plan District E van Amvest als winnaar van het tenderproces. 

In november 2017 is de verkoopovereenkomst tussen Amvest en de gemeente ondertekend. Dat was het startsein voor de uitwerking van het plan. Het resultaat van de prijsvraag en de gunningscriteria gelden als randvoorwaarden voor de uitwerking.
  • Text Hover

Voorlopige planning van District E

2018 Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestemmingsplan

2019 Omgevingsvergunning en start bouw
Bouwwerkzaamheden en -verkeer in overleg met belanghebbenden

2022 Oplevering gebouwen en openbare ruimte
  • Text Hover

Agenda

11 januari 2018
Publieksbijeenkomst in de Effenaar, Dommelstraat 2, van 19:30 tot 22:00 uur 

Juni 2018
Live update over het Voorlopig ontwerp (onder voorbehoud, nadere informatie volgt) 

Bestanden en downloads

  • Text Hover