Nieuws

Ontwikkelingen achter de schermenAmvest heeft in 2017 plannen en tekeningen voor haar visie voor Stationsplein Zuid ingediend. Dit zijn schetsontwerpen en ze geven een idee hoe District E in de toekomst kan gaan worden. De stap die nu volgt is het voorlopig ontwerp. Architect Powerhouse Company heeft in de afgelopen periode de schetsontwerpen meer gedetailleerd uitgewerkt. Ook is er onder andere onderzoek gedaan naar het beoogde materiaalgebruik voor de gebouwen en de duurzaamheid daarvan. Een ander belangrijk onderdeel in dit deel van het traject is de windstudie. De maquette van District E werd verplaatst naar de windtunnel van de TU/e, waar verschillende tests werden uitgevoerd. De uitkomsten van de tests worden meegenomen in de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp.

De bouwwerkzaamheden gaan over een hele tijd van start, maar Amvest is al wel aan het verkennen hoe de invulling van District E er uit komt te zien, het programma zoals dat wordt genoemd. De belangstelling vanuit bedrijven voor de commerciële ruimtes, zoals het hotel, is groot.  Amvest is met diverse partijen in gesprek en zal in een later stadium hier verdere beslissingen over nemen. District E wordt een op en top Eindhovens project, met als invulling een mooie afspiegeling van de Brainport community. TU/e Lighthouse en Veldacademie brengen in kaart wat er speelt in de regio op het gebied van technologie, design en kennis. Interviews uiteenlopende Brainportbedrijven hebben tot nieuwe inspiratie geleid.

Er is namens de gemeente een projectgroep gestart voor de herinrichting van de openbare ruimte van het Stationsplein Zuid. Zoals jullie weten heeft ontwerpbureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) in het voorjaar van 2017 in opdracht van Amvest een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte Stationsplein Zuid. Voor het verder ontwerpen van de openbare ruimte zet de gemeente Eindhoven de samenwerking met bureau ZUS voort. Eindhoven staat de komende jaren voor een grote ontwikkelingsopgave. Dit heeft ook samenhang met de herinrichting van openbare ruimte van het Stationsplein Zuid. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de opdracht en de doelstellingen van het voorlopig ontwerp door bureau ZUS te formuleren.