Nieuws

De volgende stappen van District EDe ontwikkeling van District E gaat uiteraard verder. Later dit jaar voltooit Amvest het voorlopig ontwerp. De gemeente Eindhoven zal dit ontwerp toetsen: voldoet het aan de oorspronkelijke plannen uit de aanbesteding? In deze fase gaat Amvest ook op zoek naar een partij die dit uitzonderlijke project kan gaan bouwen. Op de locatie waar Distict E gaat verschijnen, blijft het de komende maanden nog rustig. Naar verwachting gaan de eerste voorbereidende werkzaamheden volgend jaar plaatsvinden

Voor de openbare ruimte van Stationsplein Zuid is op dit moment bureau ZUS druk bezig met het maken van een voorlopig ontwerp en het uitvoeren van de daarbij horende onderzoeken. De verwachting is om in het voorjaar van 2019 een voorlopig ontwerp gereed te hebben.