Nieuws

Een kijkje in de keuken van ZUS


 

Maandag 19 november gaan verschillende teams die werken aan District E en het Stationsplein het gesprek aan met de inwoners van Eindhoven. In Warehouse of Innovation, het voormalige V&D-pand, komen op de begane grond 15 onderwerpen aan bod waar bezoekers over kunnen meepraten en meedenken. De hoofdthema’s zijn gebouwontwerp, openbare ruimte, proces, programma en innovatie.

Bij het onderwerp openbare ruimte gaan de gemeente Eindhoven en landschapsarchitecten van ZUS in op de aansluiting van het plein op de omgeving, innovaties op het plein en materialen en vergroening. Een van de aanwezige experts tijdens de publieksavond is landschapsarchitect en stedenbouwkundige Jos Hartman, projectleider District E bij ZUS: “Momenteel zitten wij met de gemeente Eindhoven in het proces van de invulling van het voorlopig ontwerp van het plein. We verwachten dat we het voorlopig ontwerp in het eerste kwartaal van 2019 leveren. Wat mensen te zien krijgen tijdens de publieksbijeenkomst bij onze onderwerpen is echt een kijkje in de keuken. In het lopende proces voor het voorlopig ontwerp kunnen we over 101 vraagstukken nog geen concreet antwoord geven op hoe het gaat worden. We zijn nog in de onderzoekende fase en in een later stadium gaan we besluiten nemen. Ook zijn we in gesprek met partners die meedenken in de keuzes voor de materialen en de vergroening. We laten zien waar we nu mee bezig zijn en horen daarop ook graag de reacties van de bezoekers.”

“Van alle ideeën voor het plein uit de visie kijken we naar hoe we deze ideeën zouden kunnen implementeren. De binnenstad krijgt in de toekomst nieuwe bestrating. Wij willen graag dat de bestrating van het Stationsplein daarop aanhaakt, met een verbijzondering direct voor het station. Ook wat betreft de vergroening kijken we naar wat er wel en niet kan. We willen het station bijvoorbeeld meer zichtbaar laten zijn dan in het oorspronkelijke visieontwerp. Het Stationsplein moet een prettige verblijfplaats worden. Een plek waar je wilt zijn en niet alleen met gehaast voorbijloopt. We streven ernaar om de bestrating en de vergroening dermate te verbijzonderen, dat het plein ook daadwerkelijk de functie van verblijfplaats krijgt. Ik kijk ernaar uit om samen met Amvest en de gemeente vragen te kunnen beantwoorden en toe te lichten waar in het proces we nu staan. Samen met het team ben ik benieuwd naar wat de bezoekers vinden van onze ideeën. Wat valt wel en niet in de smaak? We staan open voor de reacties en ik verwacht veel input vanuit de bewoners van de stad.”

Het bijgevoegde beeld is een artist impression van het plein afkomstig uit het visiedocument. Het uiteindelijke ontwerp van het plein kan afwijken van dit beeld.