Nieuws

District E volop in ontwikkeling


 

De hoogste toren ‘groeit’ naar 170 meter en verschijnt aan de westkant. De ingang van de nieuwe fietsenkelder komt waarschijnlijk niet centraal op het plein. En Eindhovenaren willen zo snel mogelijk ervaren hoe dat het plein wordt. Dat waren de belangrijkste nieuwtjes van de tweede publieksbijeenkomst van District E op 19 november in Warehouse of Innovation. Op de begane grond van het voormalige V&D-pand kwamen in verschillende stands vijftien onderwerpen aan bod waar de 130 bezoekers over konden meepraten en meedenken. De avond werd afgesloten met een talkshow.


Gebouwontwerp

Amvest liet de nieuwste ideeën voor de drie torens zien met een maquette die vanaf het begin van de avond veel bekijks had. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierin zien we een aantal veranderingen ten opzichte van de eerste ontwerpen in de visie. De hoogste toren was in het visieontwerp 158 meter hoog en in het huidige ontwerp is deze nu 170 meter. De verdiepingsvloeren worden namelijk dikker en om de installaties op het dak te verbergen krijgen de torens een kroonlijst van twee verdiepingen. De hoogste toren is nu gedacht aan de kant van het 18 Septemberplein. De architecten van Powerhouse Company laten District E zo beter aansluiten op de toekomstige hoogbouw van Eindhoven Internationale KnoopXL aan de overzijde van het spoor. De vernieuwde opstelling van de torens levert qua wind het beste verblijfsklimaat op en een betere bezonning van omliggende gebouwen. De basis van de torens wordt verbreed zodat valwinden beter worden opgevangen. De plaatsing van de torens wordt nog getest in windstudies op de TU/e. Volgens de planning is het voorlopig ontwerp voor de torens in het voorjaar van 2019 klaar.


Bekleding torens

De onderste verdiepingen van de torens worden bekleed met natuursteen, volgens de huidige versie van het voorlopig ontwerp. Verder naar boven worden de torens met aluminium bekleed, met ieder een eigen kleur. Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers ook meedenken over de kleuren bij de stand van RAL040. Dit is een initiatief van Arcadis, waarbij met oude verf – want bij wie staat er niet een halfvolle emmer in de schuur? – nieuwe verf wordt gemaakt.


Programma

De teams van Veldacademie en Lighthouse doen onderzoek naar de programmering met techniek-, design- en kennisactiviteiten in de torens en op het plein. Zij gaan een voorstel maken wat je daar vóór en tijdens de bouw al van kunt ervaren, wat ook wel placemaking wordt genoemd. Zij stelden de bezoekers de vraag ‘wat kunnen we nu al doen om het plein levendiger te maken?’ en daar kwamen heel wat ideeën op binnen. Een grote wens van veel bezoekers is dat zij nu al willen voelen hoe het plein er straks uit gaat zien. Een suggestie was om dat met augmented reality te doen.


Openbare ruimte
De gemeente Eindhoven en de landschapsarchitecten van Bureau ZUS werken samen aan het voorlopig ontwerp van het Stationsplein. Zij gingen tijdens de avond in gesprek over innovaties op het plein, vergroening, materiaalgebruik en de aansluiting van het plein op de omgeving. Deze onderwerpen zijn nog in de onderzoeksfase. Aandachtspunten zijn het creëren van een prettig plein om te verblijven, ongeacht de weersomstandigheden, waarbij goed gekeken wordt naar waterafvoer en dergelijke. Ook belangrijk is de sociale veiligheid. Hier wordt aandacht aan besteed met aanpasbare verlichting gedurende de avond en nacht, beplanting die het zicht niet belemmert en interactief straatmeubilair. Uit de toelichtingen werd duidelijk dat de toegang tot de nieuwe fietsenkelder door ruimtegebrek waarschijnlijk niet midden op het plein komt. Er wordt een nieuwe plek gezocht waar je als fietser logisch en als vanzelf de fietsenkelder in loopt.


Talkshow

Aan het einde van de avond werd de bijeenkomst samengevat in een talkshow, waar ook  bezoekers hun vragen konden stellen. De experts van de verschillende onderwerpen vertelden welke vragen zij zoal kregen en wat ze meenemen in het vervolg van het traject. Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling en Ralf Peeters, projectdirecteur District E van Amvest, sloten samen de talkshow af. Torunoglu is erg te spreken over de samenwerking van alle partijen. “Ik ben trots op wat er op het Stationsplein gaat komen.” De vraag naar hoe iedereen in Eindhoven bij het project betrokken kan worden, werd op deze avond niet beantwoord, maar vond hij wel heel interessant. Peeters geeft aan dat hij trots is op de goede vibe rondom het project. “De verwachtingen zijn hoog en dat is terecht. Wij doen er alles aan om deze waar te maken.“ Hij zou het goed vinden als er meer regie komt om de verschillende ontwikkellocaties in de stad elk een eigen profiel te geven. Uit de vragen van bezoekers bleek dat de ontwikkeling van het groen, de gewenste levendigheid in gebouwen en op het plein en de aan het wonen verbonden functies op de voet worden gevolgd.


Vervolg
Alle teams hebben veel suggesties en vragen van de bezoekers gekregen. Deze worden verwerkt en binnenkort publiceren we een verslag van de avond en een beantwoording op de vragen op de website. Als het ontwerp van de torens is afgerond komt er een volgende keer aandacht voor de plattegronden van de woningen in de torens. Datzelfde geldt ook voor het ontwerp van het Stationsplein.