Your address will show here +12 34 56 78
Kijk mee
 

 

  • Text Hover

Eindhoven krijgt een stadsentree die ze verdient

Het Stationsplein in Eindhoven wordt vernieuwd! Over een aantal jaren loop je hier trots door het toonbeeld van Brainport Eindhoven. Drie markante gebouwen met ranke torens komen vol interessante publieksfuncties en woningen voor iedereen. De openbare ruimte verandert in een slim samenspel van bezoekersstromen, verblijfplaatsen, groen, water en licht. De voetganger wordt er uiteindelijk de baas. 

Informatie bijeenkomsten
“De afgelopen jaren vonden er verschillende publieksbijeenkomsten plaats waarin wij u vroegen om met ons mee te denken. Op 21 december 2021 vond de laatste digitale bijeenkomst plaats. De presentatie van deze bijeenkomst net als verslagen van eerdere bijeenkomsten vindt u in de downloads.”
De verslagen van eerdere bijeenkomsten kunt u bekijken via de pagina Downloads.
Vervolg
Het ontwerp voor District E is nog volop in beweging zodat wij met alle input die wij vanuit de stad kregen en krijgen dé stadsentree van Eindhoven kunnen bouwen. Wij houden je graag op de hoogte van de plannen via de website en via de nieuwsbrief. 
  • Text Hover

Voorlopige planning van District E

2018 Start voorlopig ontwerp en start bestemmingsplan

2022 Afronden bestemmingsplan. Start definitief ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning

2022 Einde jaar start werkzaamheden

  • Text Hover

Agenda

21 december 2021
Digitale Informatiebijeenkomst